Proje Etkileri

Bu proje, mavi yakalı mesleklere sahip düşük becerili yetişkinlerin dijital becerilerine doğrudan katkıda bulunacaktır. Mavi yakalı yetişkinlerin dijital  çağda gerekli olan dijital beceriler edinmeleri sağlanacaktır.

 • Mavi yakalı işçilerin dijital okuryazarlığı geliştirilecek,
 • Mavi yakalı işçiler yeni cihazları, işleriyle ilgili yeni araçları  öğrenebilecek,
 • Yeni dijital  çağa uyum sağlayabilecekler,
 • İşle ilgili dijital araçları daha iyi kullanabilecekler,
 • Çalışmalarına daha verimli devam edecekler,
 • Daha üretken olacaklar,
 • Yeni becerileriyle mikro ve makroekonomiye katkıda bulunacaklar,
 • Yeni teknolojiyi takip edip  öğrenecek ve dijital çağın meyvelerinden faydalanabilecekler,
 • Yeni geliştirilen teknolojilerin daha  çok farkına varacaklar ve işyerlerinin dijital  çağa geçiş yapmasına yardımcı olacaklar,
 • ICT kullanarak işleriyle ilgili temel becerilerini geliştirmenin yollarını bulabilecekler,
 • Bu becerileri günlük yaşamlarında kullanabilecekler ve böylece yaşamları kolaylaştıracaklar,
 • İstihdam edilebilirliklerini arttıracaklar,
 • Gençler ve yetişkinler arasındaki dijital beceriler arasındaki uyumsuzluk kaybolacak ve yetişkinler daha rekabetçi hale geleceklerdir.
 • Projenin bir diğer katkısı, eğiticilerin yetişkinler için dijital beceri kursları vermelerine yardımcı olacak bir eğitici el kitabı ile yetişkin eğitim merkezlerine katılmasıdır.
 • Eğitmenler bu kursu merkezlerinde sunabilecektir.