Faaliyetler

Level Up projesi için tasarlanan eğitimler 2 aşamalı bir  çalışma sonrasında geliştirilmiştir.

Öncelikle Türkiye'de ve ortak kurumların ülkelerinde yer alan yetişkin eğitim merkezlerinin eğitim yöntemleri ve yetişkin eğitim merkezleri  örneklemeleri incelenmiş ve bir Avrupa raporu oluşturulmuştur.

İkinci aşama olarak yetişkin eğitimcileri ve işverenlerle birlikte odak grup toplantıları gerçekleştirilmiş ve mavi yakalı  çalışanlara anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Her iki faaliyet sonrasında alınan veriler analiz edilerek mavi yakalı  çalışanların en  çok ihtiyaç  duydukları eğitim başlıkları tespit edilmiştir.

Sonrasında tespit edilen eğitim başlıklarına göre eğitim içerikleri geliştirilmiştir. Bu faaliyet sonucunda 14 farklı eğitim modülü hazırlanmış ve üretilen eğitim içeriklerinin aktarılacağı dijital platform kurulmuştur. Eğitim içerikleri bu platforma yüklenmiş ve platform her ortak kurum tarafından yürütülen  çalışmayla toplam 70 uzman (yetişkin eğitimcisi) ve 35 mavi yakalı  öğrenci tarafından test edilerek platformla ilgili son kullanıcılardan geri bildirim alınmıştır. Elde edilen geri bildirimler sonucu platformda iyileştirme  çalışmaları yapılmıştır.

Son olarak "Eğitmen El Kitabı" hazırlanarak Level Up projesi kapsamında üretilen eğitim içeriklerini kullanacak yetişkin eğitimcilerine rehberlik edecek bir doküman oluşturulmuştur. Oluşturulan el kitabı eğitim içerikleri ile ilgili sınıf içi aktiviteler ve dijital eğitim platformunun  çalışma sistemini anlatmaktadır.