Dijital Beceri Eğitimleri

Dijital Dönüşümün İş Gücü Piyasasını Nasıl Değiştirdiğini Fark Edebilmek

LEVEL UP PLATFORMU

DIGCOMP 1. Bilgi ve Veri Okuryazarlığı

Arama Motorlarının Etkin Kullanımı
Haberleri ve Bilgileri Eleştirel Bir Şekilde
Analiz Etmek
Elektronik Tabloların (Google Tablolar)
Kullanımı ve Yönetimi

DIGCOMP 2. İletişim ve İş birliği

Dijital Teknolojiler Aracılığıyla Etkileşim
Dijital Kimliği Yönetme – Sosyal Medya
Kullanımı
Dijital Ortam Etiği

DIGCOMP 3. Dijital İ erik Oluşturma

Dijital İçeriği, Telif Haklarını ve Lisansları Yönetme
Yenilik i Dijital Teknolojilerin Temelleri

DIGCOMP 4. Güvenlik

Cihazların Korunması
Çevrimiçi Güvenlik
Yeni Dijital Tehditlerle Nasıl Başa  Çıkılır?

DIGCOMP 5. Problem   Çözme

BİT Sorunlarını Yönetme
Mesleki İhtiya lara Y nelik Dijital Kaynakları Belirleme

Eğitmen El Kitabı

Bu el kitabı, yetişkin eğitmenleri için eğitim oturumlarının nasıl organize edileceğine dair gerekli bilgileri sağlamaktadır. Yetişkin eğitmenlerine müfredatı anlama, eğitimi hazırlama, gerekli materyalleri toplama, dersleri planlama ve  öğreniciler arasında etkileşim kurma konusunda rehberlik etmektedir.

Eğitmen el kitabını indirmek için tıklayınız.

İndir
Paydaşlar